Na úsvite prvého dňa v týždni

"Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni," som sadol do auta a vyviezol som sa pod najbližší kopec. Pôvodne som si myslel, že sa cestou hore pomodlím ruženec, ale môj mozog všetku energiu presmeroval do pohonu nôh a dýchania. Vlastne mám dojem, že si ešte aj požičal. Na vysoký úrok. Ale stihol som, prišiel som päť minút pred plánovaným východom slnka. A hneď mi došlo, že toto nebol najvhodnejší kopec. Ale dalo sa.


Slnko oproti informáciám ktoré mi ochotne poskytol google pár minút meškalo. Zrejme malo pochybnosť, či má výnimku zo zákazu vychádzania. Alebo sa, ako známy pendler, zdržalo na hraniciach: "Dzień dobry, kontrola paszportowa."* Takže kým mu zmerali teplotu (5780K, teda 5506,85°C, čo je v prípade slnka úplne v poriadku) a zapísali si údaje, fotil som odstupujúci mesiac.


Nakoniec sa to podarilo, slnko sa ukázalo, a ja som okrem iného zistil, že neviem odfotiť východ slnka. Teda však niečo som odfotil, ale vyzerá to úplne inak než to, čo som v skutočnosti videl. Ale ak si tam zájdete, zajtra 05:56 by tam malo byť zase.
Zišiel späť, asi do polovice kopca. Sú tam dva čerstvo vyrezané stromy, príhodne zvalené, jeden ako lavička s výhľadom na Skalité, druhý s výhľadom na slnko. Už som na nich pár krát sedel a modlil sa ruženec. Tak som dnes vsadil na istotu.


Posadil som sa tvárou k slnku, na ktoré sa už nedalo pozerať. Vytiahol som mobil, zapol apku s názvom breviár a modlil som sa:
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe... o tebe rozjímam hneď za rána.
Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja.
A ďalší žalm:
Velebte Pána, slnko a mesiac. 
Velebte Pána, noci a dni.
Velebte Pána, svetlo a tma.
Velebte Pána, všetky nebeské vtáky...
A ony to fakt robili, všelijaké vtáky koncertovali, akoby pred vypredaným hľadiskom. Aby velebili Pána. Jedného som aj skúsil odfotiť, ale fakt bol neposedný. Vďaka intenzívnemu ornitologickému kurzu, ktorý som kedysi absolvoval, som ho vedel presne zaradiť do príslušnej čeľade. Bol to UHV, teda univerzálny hnedý vták. 
Inak do koncertu za zapojilo aj niekoľko zástupcov zdecimovanej kohútej populácie z Kudlova a širšieho okolia. Mal som dojem, že ďakujú Pánovi za to, že sa dožili ďalšieho dňa. To je presne šťastie, ktoré nemajú ich kolegovia, čo dnes skončili ako súčasť slávnostného obeda.

Ale späť k tým ranným chválam. V prosbách som sa modlil:
Kriste, jasné svetlo, žiariace vo tme, knieža života a posvätiteľ smrteľných ľudí, daj, nech prežijeme tento deň na tvoju chválu... Kráľ slávy, očakávame slávny deň tvojho zjavenia; daj, aby sme potom mohli večne hľadieť na tvoju tvár a boli blažení.

Kresťania si to všimli už na začiatku. A odvtedy prirovnávame Krista k slnku. Vlastne nie, odvtedy prirovnávame slnko ku Kristovi. Na Vianoce o ňom čítame: "Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet." Kristus, svetlo sveta.

Tak som išiel do kostola. Zapáliť sviecu, ktorá to všetko hovorí tým, že horí pre nás.Kristus vstal z mŕtvych.


__________________________
Ale áno, naozaj vychádzalo na poľskej strane:-)

Publikácie a pomôcky