Čo chceš vidieť?

VN-03 UT

Obdivujem Štefana. Okolo neho je rozzúrený dav, s kameňmi v rukách, pripravený lynčovať. Ale on sa pozerá na nebo. Alebo presnejšie do neba. Nevidí kamene, ktoré ho o chvíľu zabijú. Nevidí Šavla, ktorý to všetko schvaľuje. Vidí "otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha." 

Vždy je to tak. Čo uvidíš závisí od toho, kam a ako sa budeš pozerať. To platí pre internet, aj pre medziľudské vzťahy.

Čo chceš vidieť? Si si istý, že to bude tam, kde pozeráš?

Publikácie a pomôcky