Aj keby to neurobil...

Orig.: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org

Pôst-05 ST

Nechcel by som sa ocitnúť v koži Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Kráľ Nabuchodonozor ich postavil pred osudovú voľbu. Môžu si vybrať, či budú žiť ďalej ako doteraz, pravda s tým, že zradia to, čomu veria, alebo nebudú žiť vôbec, ale predtým im ešte posledné minúty života strpčí tak, že pravdepodobne budú ľutovať, že to trvá tak dlho.
Rozhodli sa pre možnosť B, pre vernosť tomu, čomu a komu veria. Aj keď v tomto momente to zahŕňa aj upálenie zaživa, ktoré bude, vďaka kráľovej zúrivosti, zvlášť kruté.

Jasné, že Sidrach, Mizach a Abdenago túžia po záchrane. Jasné, že veria, že Boh má moc ich vyslobodiť. No zároveň počítajú s tým, že to neurobí. Dúfajú, že na ich rozhodnutí veriť Bohu za každých okolností a patriť mu to nezmení nič. Preto odvážne odpovedajú: "Na toto ti nemusíme odpovedať; totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame."

A v tom je vlastne, ako dnes ráno pekne povedal pápež František, rozdiel medzi tým kto miluje Boha a tým, kto s ním sympatizuje. Keď miluješ svoju manželku, budeš ju milovať, aj keď je úplne iná ako kedysi. Keď sympatizuješ so svojím obľúbeným politikom, v okamihu, keď ti nebude jeho rozhodnutie vyhovovať, začneš zdieľať na facebooku požiadavku na jeho výmenu.

Ťažké situácie, ktoré zažívame alebo budeme zažívať, nás postavia pred rozhodnutie, či budeme milujúcimi synmi a dcérami, alebo len sympatizantmi živého Boha. Rozhodni sa už teraz. Ako Sidrach, Mizach a Abdenago.

Publikácie a pomôcky