Zážitok

Pôst 02 NE A

"Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo." Myslím, že by stálo za to byť tam v ten deň s nimi, s Petrom, Jakubom, Jánom... a s Ježišom. Musel to byť iný zážitok.
Napadlo mi, prečo vzal so sebou len tých troch. Možno to na vrchu bolo predsa len súkromné. A možno jednoducho tí ostatní nechceli ísť. Nemali chuť. Nemali čas. Niečo ako vysokohorská turistika, to im možno pripadalo príliš nudné. Možno boli radi, že ich nepresviedčal...
A na druhej strane Peter, Jakub a Ján netušili, že ich čaká nejaký bombastický zážitok. Možno išli, pretože to bola príležitosť stráviť deň s Ježišom. Nikým nerušení. Iba tak, byť s ním.  

Svojím spôsobom to zažívame všetci. Všetci máme príležitosť stráviť nejaký čas s Kristom a spolu s inými kresťanmi sa, obrazne povedané, nechať vyviesť na vysoký vrch do samoty. Takým výstupom je napríklad čítanie Svätého písma. 
Obyčajne máme milión dôvodov, prečo Bibliu nečítať. Nemám chuť, čas, energiu, nerozumiem tomu, nevidím dôvod, prečo to skúšať, nebaví ma to, nemám s kým... Mimochodom sú to tie isté dôvody, prečo ľudia nechodia na turistiku. 
A potom je tu jeden dôvod, prečo to urobiť. Tým dôvodom je Kristus. Pri čítaní Písma tráviš s ním čas.

Vlastne dnešná evanjeliová stať môže byť zároveň jednoduchým návodom, ako Sväté Písmo čítať. Vyplýva z nej pár zásad:
  • Keď ideš čítať Bibliu, nemaj milión očakávaní. Iba jedno, očakávaj, že sa v tom všetkom stretneš s Kristom. 
  • Ježiš zobral Petra, Jakuba a Jána. Zober si k čítaniu Svätého písma ďalších bratov a sestry vo viere. A čítaj ho v jednote s Cirkvou, veď Peter, Jakub a Ján sú jej piliermi. Môžeš to skúsiť už dnes, oslov dvoch, troch ľudí a požiadaj ich, aby sa k tebe pridali. Nechajte sa viesť pri čítaní Ježišom. Všímajte si, čo robí a čo hovorí.
  • Hľadaj v tom, čo čítate, Otcov hlas, ktorý ukazuje na Ježiša: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." 
  • Hľadaj v čítanej stati slovo lásky. Veď tak ako o Ježišovi, aj o tebe tam niekde Otec hovorí: "Ty si môj milovaný. Si moja milovaná."
  • Pýtaj sa, čo máš robiť. Myslím, že Duch Svätý upriami tvoju pozornosť na Krista. A pridá povzbudenie: "Počúvajte ho." Alebo "Vstaňte a nebojte sa!"
  • A poďakuj. Vyznaj spolu s Petrom: "Pane, dobre je nám tu."
"Na čo je to dobré?" mohol by sa niekto spýtať. Odpoveď je skrytá v závere rozprávania: "Keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša." To je pekný výsledok: kde sa pozrieš, nevidíš nikoho, len Ježiša. Miesto (oprávnene:-) nervóznej predavačky vidíš Ježiša. Namiesto protivného suseda Ježiš. V nepríjemnom človeku, s ktorým sa musíš stretnúť... možno uvidíš Ježiša. Myslím, že niečo také za 10-20 minút spoločného čítania Písma a spoločnej modlitby skutočne stojí.

Dnes je ten najlepší deň na čítanie zo Svätého písma. 

Publikácie a pomôcky