Vráť sa, počúvaj, miluj...

Pôst-03 PI

Čítam si biblické texty k dnešnej svätej omši a nejako na mňa odtiaľ dookola vyskakujú tri slovesá: vráť sa (prvé čítanie), počúvaj a miluj (evanjelium).
Veľa ľudí sa pred pár dňami vrátilo domov. Zatiaľ je to fajn. Ale niektorí, s ktorými som volal, už hovoria, že chvíľami je to náročnejšie. Nie sme zvyknutí byť tak dlho spolu. Stále spolu. Čo s tým? Tri slovesá:
  1. Vráť sa - splnené, odfajkni si:-)
  2. Počúvaj - ten človek vedľa teba je možno plný obáv a potrebuje o nich hovoriť.
  3. Miluj - aj keď je nervózny, aj keď sa nudí, aj keď... 
Niekto mi do telefónu povedal: "Bojím sa, že to bude trvať dva, tri mesiace. Ako to vydržíme?" Odpoveď možno nájdeš zase v tých troch slovách:
  1. Vráť sa k Bohu a zober celú svoju rodinu. Mnohí z nás majú teraz toľko času na modlitbu a božie veci, ako už dávno nie.
  2. Počúvaj a samozrejme poslúchaj Boha.
  3. Miluj "Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ A ‚svojho blížneho ako seba samého!‘“ 
Boh ťa v tom nenechá bez posily. Aj o tom hovorí dnešné prvé čítanie, stačí len, ak si  namiesto "Izrael" vložíš svoje vlastné meno: "Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon." 

Publikácie a pomôcky