Spomeň si...

Pôst 02 ŠT

Stáva sa to. Prví sa ocitnú na konci, poslední na čele radu; svadobné družičky zostanú vonku pred dverami; drzý, arogantný, márnotratný syn sa spamätá a dostane druhú šancu, a z toho dobrého a verného syna sa vykľuje závistlivý starší brat... Proste sa to otočí, niekedy dokonca v poslednej chvíli. A zďaleka nie len v evanjeliách.
Často sa to zvrtne tak, ako by sme nečakali. Ako dnes, keď, verím že len na pár dní, nemôžeme sláviť verejne svätú omšu... Nerozumejú. Ale to v tomto momente nie je také dôležité.

Zarazil som sa pri jednej vetičke z dnešného evanjelia: "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života." V origináli to hovorí Abrahám sebeckému boháčovi, ktorý skončil v pekle a upozorní ho, že si len vymenil miesto so žobrákom Lazárom, čo celý svoj život prežíval peklo priamo pri bráne jeho paláca.
Ale v tejto situácii to môže byť aj slovo pre nás. Spomeň si, že si dostal sväté prijímanie vždy, keď si o to len trochu stál, omšu každú nedeľu, ba aj častejšie, ak si len trochu chcel. Koľkokrát sa ti proste nechcelo... A spomeň si aj na tých starkých, ktorí tak veľmi túžia a nemôžu. Alebo na rozvedených, ktorí roky žijú v nových vzťahoch a dnes už nemôžu... Možno budeme mať pre nich viac pochopenia.

 "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života." Ešte je v tom skrytá jedna myšlienka. V skutočnosti sa nám nestalo nič zlé. "Len" nám je na čas odopreté niečo veľmi dobré, na čo sme si tak zvykli. A v tom je veľký rozdiel.

V pokoji prijmime aj tento pôst, aby sme v radosti mohli sláviť Veľkú noc. Snáď to vyjde:-)

Publikácie a pomôcky