Reakcie na Ježišovu "tlačovku"...

Pôst-04 SO

Názory ľudí na Ježia sú v dnešnom evanjeliu zmätené a rôznorodé asi ako facebooková diskusia po tlačovke nového premiéra.
Škála názorov na Krista je pomerne široká: od "Toto je naozaj prorok... Mesiáš je to!" na jedne strane k "Aj vy ste sa dali zviesť?" na strane druhej.

Ale kde je v tom všetkom Ježiš Kristus? V celej stati nepovie jediné slovo. Pritom v prvej časti rozprávania je fyzicky prítomný. A o zmätku, aký vyvolal vo veľrade, musí vedieť. Sú tam predsa Jozef z Arimatey a Nikodém. A Ján má u veľkňaza známosti...

Zdá sa, že Ježiš nedá na reči a vytrvalo ide svojou cestou. Nedaj na reči. Choď vytrvalo za tým, čo je správne. K čomu ťa vedie Boh.

Publikácie a pomôcky