Nie verejne...

Pôst-04 PI

Oslovili ma dve vetičky z dnešného evanjelia. Prvá: Keď Ježišovi učeníci "odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky." Na prvé počutie mi to prišlo logické, vie, že ho chcú zabiť, tak sa skrýva. Ale zase vzápätí predsa hovorí v chráme verejne... 

Ježiš vie nie len to, že ho chcú zabiť, ale aj to, že je jeho poslaním zomrieť za nás. A to ma vedie k tej druhej vete: "Nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina." Ježiš sa neskrýva ani neuteká pred zajatím a smrťou. Robí len to, čo má robiť vo svojom čase, je poslušný Božiemu Duchu. Lebo ešte neprišiel deň, keď bude obetovaný za nás.

Zrejme máme pred sebou sviatky, ktoré budeme zrejme sláviť "nie verejne, lež akoby potajomky." Nie kvôli strachu, ale kvôli zodpovednosti. A v poslušnosti voči Duchu, ktorý hovorí cez pápeža Františka, či nášho biskupa. V trpezlivom čakaní na tú veľkú hodinu.

Publikácie a pomôcky