Len dávaj pozor...

Pôst-03 ST

Jedna z pomôcok pre čítanie Svätého písma je sústredenie sa na slovesá. Funguje to jednoducho: čítaš text, podčiarkuješ si slovesá a potom si ich usporiadaš podľa vzťahu k téme. V prvom čítaní, ktoré je vlastne úryvkom z dlhšieho úvodu k Desatoru, používa Mojžiš slovies neúrekom. Vybral som tých sedem, ktoré hovoria vo vzťahu k prikázaniam:
  1. Počúvajte. Prvé, čo musíme urobiť, je pozorne počúvať, spoznať, porozumieť prikázaniam.
  2. Zachovávajte, uskutočňujte. Potom nasleduje tá ťažšia časť. Preto je dodržiavanie prikázaní zduplikované slovesami dvomi.
  3. Strážte, dávajte pozor. Dvojmo je vyjadrený aj ďalší imperatív. Môže nám to pomôcť k rozlišovaniu: Strážte si prikázania, nehľadajte pre seba bočné chodníčky. A dávajte pozor aj na druhých. Ani nie tak, či aj oni dodržiavajú pravidlá (aj keď občas aj to), ale skôr na to, aby ste ich svojim dodržiavaním pravidiel chránili.
  4. Nezabudnite. No práve... Preto si je dobré si ich pripomínať. Zopakuj si Desatoro. Šup, teraz hneď! Máš? Celé? Správne? Blahoželám, o päť rokov to môžeš skúsiť v prezidentskej kampani ;-). Ale vážne: nezabudni.
  5. Učte. Presnejšie: "Pouč o nich svojich synov a svojich vnukov."  (PO)učiť nie je to isté ako dookola poučovať. To obyčajne nikam nevedie, len to lezie na nervy. Proste nauč ich to tak, aby počúvali, zachovávali a uskutočňovali, strážili a dávali pozor, nezabúdali. A učili.
Aj keď na to Mojžiš určite vtedy nemyslel, tie jeho imperatívy sa hodia aj na všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré dnes potrebujeme dostať do krvi. "Počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva."  Počúvaj, zachovávaj, uskutočňuj, stráž, dávaj pozor, nezabúdaj, uč!

A na záver ešte jedna myšlienka: "Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život." 
***
PS: Tie slová sú síce v jednotnom čísle, ale Mojžiš hovorí k národu. Takže dávaj na seba pozor tu znamená dávajte všetci pozor na všetkých, na celý ľud. Pamätaj na svoju zodpovednosť za ostatných.

Publikácie a pomôcky