Keď sa v nás hromadí hnev...

Pôst-02 SO

Ak budete mať dnes účasť na svätej omši (na rannej, napríklad prostredníctvom TV či rádia), budete počuť krátky úryvok z Knihy proroka Micheáša. Ak aj nie, text určite stojí za prečítanie. Nájdete ho napríklad na stránke lc.kbs.sk.
Dnes, keď máme moria plné plastov a jeden sa bojí otvoriť sardinky, aby tam náhodou nenašiel aj igelitku, by Micheášovi asi neprešlo prirovnanie Boha k tomu, kto naše hriechy zahodí do mora. Ale rozumieme, čo chcel povedať: Boh odpúšťa a chce odpúšťať. Ak o to stojíme, rád sa zľutúva. To je zvlášť dôležité vedieť teraz, keď je to komplikovanejšie so slávením sviatosti zmierenia. Pros ho o odpustenie v dôvere, že on sa rád zľutúva.

A ďalšia vec: Boh "neprechováva svoj hnev." Nerob to ani ty. Bojíme sa, nevieme, čo robiť, zmätkujeme a hromadí sa v nás hnev. A hľadáme vinníkov. "Kto sa vrátil z Talianska, je vinný." Pozor, zajtra to už bude kto sa vrátil z Rakúska, pozajtra z Třinca a Ostravy, potom z Bratislavy, Žiliny... Nie. Kto sa vrátil od neviem odkiaľ, je možno nakazený a určite zmätený a vystrašený. A nahnevaný. Takže je dosť možné, že zmätkuje a robí presný opak toho, čo by mal.
Zavolaj mu, povzbuď ho alebo požiadaj, aby sa zachoval zodpovedne. Sľúb mu, že pomôžeš jeho deťom, rodine, že keď budú v karanténe, tak im ja neviem necháš občas pred dverami tašku s rožkami a jablkami. Veď zdrojom jeho zmätkov je ten istý strach, z ktorého sa rodí náš hnev.

Neprechovávaj svoj hnev. Jasné, že ten pocit budeš mať a potrvá, kým sa ho zbavíš. Pretože sa rodí zo strachu a ten je oprávnený. Ale nejde o pocit hnevu, ale o hnev samotný. O štipľavé komentáre, poznámky, reči... O to, čo nikomu nepomáha a všetkým škodí.
Prekonávanie svojich pocitov, to je jedna z vecí, ktoré nám idú ťažšie. Aj tu sa potrebujeme opierať o Božiu moc. O to viac sa hodí dnešná modlitba dňa:
Dobrotivý Bože, ty liečiš naše slabosti svojou milosťou a už teraz nám dávaš účasť na svojom živote; prosíme ťa, riaď naše kroky na pozemskej púti a priveď nás do svetla, v ktorom večne prebývaš. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
PS: A ešte tie časy svätých omší...


Publikácie a pomôcky