Férová dohoda

Pôst 02 PO

"Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov." Tak znie refrén dnešného žalmu. A musím povedať, že je to dobrá modlitba. Ba žalmista ide ešte ďalej a prosí Boha, aby s nami nezaobchádzal ani podľa hriechov našich blízkych či predkov... 

"Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov." To je vlastne modlitba, v ktorej prosíme Boha, aby nebol spravodlivý ale aby s nami zaobchádzal tak, ako si to nezaslúžime. Presnejšie lepšie, než si zaslúžime.

A čo na to Kristus. V dnešnom evanjeliu hovorí v zmysle: Dobre, som za. Ale myslím, že by sme to mali posunúť ešte trochu ďalej. Ja nebudem s tebou zaobchádzať podľa tvojich hriechov. A na oplátku ty nezaobchádzaj s druhými podľa ich hriechov.

Publikácie a pomôcky