Daj sa mi napiť...

Pôst-03 NEA

K tretiemu pôstnemu týždňu patrí evanjelium o stretnutí Ježiša so samaritánkou. Zaujala ma freska Teofana Krétskeho (16. stor.), ktorý sa pokúsil to pamätné stretnutie zaznamenať na stene jedného z kláštorov na hore Atos.
Ježiš sedí na skale (sedí, pretože je učiteľ), samarijská žena (tradícia ju nazýva Fótiné - Svetlana) stojí oproti nemu (stojí, pretože je učeníčkou). Už sa vnútorne obrátila ku viere v Krista, je to ten moment, keď sa vracajú učeníci (vidíme ich v pozadí). O chvíľu pretrhnú niť ich rozhovoru a Fótiné pobeží do mesta volajúc na všetkých: "Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?" 
Medzi ženou a Kristom je studňa. Ale to už nie je tá studňa na námestí v Sychare. Táto má tvar kríža. To nie je studňa s vodou, z ktorej dala piť Fótiné Ježišovi. Toto je prameň živej vody, ktorú prijala samaritánka od Ježiša.
Najviac sa mi ale páči ten špagát, priviazaný o džbán. Je v tom výzva: načri hlboko.

Možno nás to, čo práve prežívame, prinúti ísť hlbšie. Bude to asi namáhavé. Ale tak je to aj s vodou zo studne, čím hlbšie, tým náročnejšie, bolia z toho ruky, aj kríže. Neboj sa načrieť hlbšie. Do Svätého písma, do modlitby. A začni tým, že každý deň povieš Kristovi: "Daj sa mi napiť."

Theophan Kréťan, Kláštor Stavronikita, Vrch Athos, 16. storočie, http://www.pravoslavie.ru/61902.html

Publikácie a pomôcky