Chudák farizej...

Pôst-03 SO

Chudák farizej. Práve som s ním strávil asi polhoďku (a tiež s Ježišom a ešte nejakým mýtnikom, čítal som si dnešné evanjelium) a poviem vám, že mu nezávidím. Pokúsil som sa predstaviť si, ako asi vyzerá jeho život. Od skorého rána do neskorého večera, stále v strehu, stále napätý, pretože stále musí byť dokonalý. Pred svojou rodinou, pred susedmi, pred ľuďmi na ulici, pred veriacimi v synagóge. Nikde ani smietko, žiadna pochybnosť, zbožný, spravodlivý. Radšej odvedie daň pre chrám aj z toho, čo netreba, aby náhodou. Dokonca ani v chráme nemá pokoj, ešte aj tam musí robiť dobrý dojem na Pána Boha. On nie je zlý. On je zrejme fakt zbožný a všetko to myslí dobre. Tak veľmi sa snaží. Nečudoval by som sa, keby bol stále nervózny, depresívny a mal žalúdočné vredy.

Nejde mu to do takej miery, ako by chcel. Snaží sa totiž o niečo, čo sám nikdy vlastnými silami nemôže dokázať. Snaží sa sám seba vybrúsiť do dokonalosti. Jasné, že musíme na sebe pracovať ako sa len dá. Ale sú veci, ktoré sami nedáme a potrebujeme pomoc. 

On sám, vlastnými silami dokázal strašne veľa a to mu treba priznať. Stálo ho to veľa síl a obiet. A preto je pochopiteľné, že vidí na druhých, čo všetko by mohli zmeniť. Vytáča ho, že s tým nič nerobia, hoci by mohli. 
A niekde tu sa dostáva do bodu, keď ochorie na zvláštnu chorobu. Jej symptómy Ježiš vyjadril takto: je to človek, ktorý si namýšľa niečo o sebe a pohŕda ostatnými.

Mýtnik nie je ani zbožný, ani dobrý, ani spravodlivý. Ale tu jedna jediná vec, ktorú sa môžeme od neho naučiť: v tej chvíli, vtedy v chráme, bol pokorný. A Boh doplnil všetko ostatné. "Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Radostná výzva dnešného evanjelia je jasná:
  1. Urob, všetko, čo je v tvojich silách, ako to robil farizej. Bez domýšľavosti a pohŕdania, bez spoliehania sa len na vlastné sily.
  2. S pokorou si priznávaj, že napriek všetkému tvojmu úsiliu sa sám ďaleko nedostaneš.
  3. Počítaj s Bohom, skloň sa pred ním a vyznaj: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu." A on to urobí.
  4. Buď vytrvalý. Boh nás obyčajne nepretvára zázračne, za sprievodu svetelných efektov, a tak, že je to jasné všetkým naokolo. Uprednostňuje prirodzenú cestu, dáva nášmu úsiliu pretvárať sa novú, nadprirodzenú silu, robí naše úsilie účinnejším. 

Publikácie a pomôcky