Cesta a cieľ

Pôst-05 UT

Dnešné prvé čítanie sa dá pomerne ľahko rozvrhnúť štyroch častá do častí:

  1. Zachránení. Na začiatku príbehu vidíme ľudí, ktorým sa dostalo veľkého a nezaslúženého daru. Celý národ bol odsúdený na vyhladenie, Egypťania začali systematickú genocídu. No v poslednej chvíli bol Izraelský národ zázračne vyslobodený. Vedeli, že to nie je len tak, že ich vyslobodil Boh.
  2. Nespokojní. Teraz sú už pár dní v púšti. A veci sa komplikujú. Nemajú dosť vody a chleba. A hoci majú, čo potrebujú, aby to zvládli, frfľú. To, čo pred pár týždňami nazvali chlebom z neba, dnes pohrdlivo volajú biednym pokrmom, ktorý sa im protiví
  3. Skutočné problémy. Prišiel problém, hady, ktorých je toľko, že to už nemajú pod kontrolou.
  4. Znova zachránení. A tu znovu do príbehu vstupuje Boh s riešením. Mojžiš vyrobí hada z medi, "ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive." 
Zase záchrana ako v bode 1. Potom bude nasledovať frflanie (bod 2.) a napokon prídu aj skutočné ťažkosti (bod 3.), popri ktorých si na tie predchádzajúce už nikto ani nespomenie.

Nepripomína vám to niečo? Je to tak trochu osobným spytovaním svedomia. A pozvaním dať Kristovi centrálne miesto v živote. Nie že teraz zahodíš rúško a odignoruješ všetko s tým, že však Boh nás zachráni. Urob, čo vládzeš!

Medenný had nechránil ľudí pred hadmi a je dosť možné, že Kristus nás všetkých neuchráni ani pred vírusmi. Nie preto, že by na to nestačil. Kvôli ceste a jej cieľu. Pohľad s vierou na medeného hada dával Židom, vrátane tých popohryzených, silu tým všetkým prejsť a doputovať až do zasnúbenej zeme. Pohľad viery na Krista, ktorý je vyzdvihnutý na kríž, nás má udržať na ceste do večného života. A to je mimochodom cesta, na ktorej skôr alebo neskôr všetci zomrieme. Inak sa to totiž nedá.

Publikácie a pomôcky