Výstupy a vstupy

CR-05 ST

To, čo vpustíš do svojho vnútra, je dôležité. Môže ťa to totiž posilniť, alebo otráviť. No Ježiš nechce, aby sme priveľmi sústreďovali pozornosť na to, čo do nás vchádza (nie vôbec, ale priveľmi). Tých možných ohrození je totiž toľko, že by sme na ne premrhali všetok čas a aj tak by sme sa všetkým nevyhli.
Miesto toho nás orientuje na to, čo z nás vychádza. To, čo z teba vychádza, buduje druhých a svet v ktorom žiješ? Alebo je v tom niečo toxické? Sústreď sa na to, čo z teba vychádza. A postupne získaš kontrolu aj nad tým, čo do svojho vnútra vpúšťaš.
"Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka." A hádam by si nechcel, aby niečo z toho vyliezlo z teba.

Publikácie a pomôcky