Vy ste svetlo sveta

CR-05 NE A

Keď sme na Veľkonočnú vigíliu vchádzali do kostola, nechali sme sa viesť svetlom jedinej sviece, Paškálu - symbolu Zmŕtvychvstalého. Počas procesie tri krát zaznelo zvolanie: "Kristus svetlo sveta." A verím že preto, že to tak cítime, sme odpovedali zvolaním: "Bohu vďaka." Tak sme vstúpili do kostola a zapálili sme si sviečky od toho jediného svetla.
Prešlo pár mesiacov a tentokrát Ježiš v dnešnom evanjeliu zvolá o nás: "Vy ste svetlo sveta." A svet, predovšetkým tí, ktorí zatiaľ nie sú kresťanmi, by mali zvolať: "Bohu vďaka." ... Ale nejako ich nepočuť ;-(
Tých pár mesiacov medzi Veľkou nocou a dnešnou nedeľou bol okrem iného aj čas, aby sme sa zdokonalili v tom byť soľou zeme a svetlom sveta. A dnešné čítanie sú krátkym opakovaním.

Byť svetlom sveta, to znamená byť viditeľne kresťanom a to takým spôsobom, aby ľudia "videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." Takže keď sa namáhaš a robíš dobre, ale nikto ťa za to nepochváli, je to síce nepríjemné a demotivujúce. Ale úplne na figu je to vtedy, keď pod dojmom tvojich dobrých skutkov neoslavujú Boha.

Zopár tipov z dnešného prvého čítania:

Izaiáš radí: "Ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie."
  • Lám hladnému svoj chlieb.
  • Bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu.
  • Ak uvidíš nahého, zaodej ho.
  • Pred svojím blížnym sa neskrývaj.
Samozrejme že dnešný hlad, bieda, nahota... majú iné podoby. Sú menej materiálne, menej okaté, ale o to viac bolestné. Napríklad taký hlad po láske, smäd po prijatí, nahota výsmechu, ponižovanie, ľahostajnosť, nezáujem... To všetko je priestor, kam máme priniesť svetlo. 
Niekedy sme skôr tienidlom na lampe, než svetlom. Vtedy sa treba držať Izaiášových rád:
  • Odstráň zo svojho stredu utláčanie.
  • Prestaň ukazovať prstom na druhých.
  • Prestaň hovoriť bezbožne.
Ty si svetlo sveta. Je načase, aby vo tmách zažiarilo tvoje svetlo, aby sa tvoja temnota zmenila na slnečné poludnie.

Vy ste svetlo sveta. Bohu vďaka.

Publikácie a pomôcky