Vstaň

CR-04 UT


Dnes je detská úmrtnosť podstatne nižšia, než bola v Ježišových časoch. Ale s tou duchovnou to zrejme nie je oveľa lepšie. Len sa zmenili choroby a ich symptómy. Myslím, že je nemálo rodičov, ktorí by sa potešili, keby prišiel Ježiš a ich synovi či dcére povedal niečo v duchu "dievča, hovorím ti vstaň!" Vstaň z toho gauča a trochu sa hýb. Vstaň od toho tabletu, televízora, niečoho... Vstaň a ži. A nemálo synov a dcér by malo lepší život, keby sa otec zdvihol od fľaše a bol konečne skutočným otcom. Keby sa mama zdvihla od četovania a bola zase skutočnou mamou.
Zavolaj Ježiša k človeku, ktorý duchovne zomiera. Padni pred ním na tvár a vytrvalo ho pros, aby niečo urobil.

Ale pozor. Niekedy nám ani tak veľmi nezáleží na tom druhom. Iste, chceli by sme aby prestal piť, alebo zdvihol zadok z gauča a venoval sa niečomu užitočnému... Ale nechceme to ani tak preto, že to je dobré pre neho. Len nám to lezie na nervy a zraňuje.
Myslím, že Ježiš skôr môže urobiť niečo tam, kde nám záleží na druhých pre nich samých.

Ako Jairovi. Myslím, že keby bolo treba, obetoval by aj svoj život, aby jeho dcéra žila. A preto mohol Ježiš urobiť zázrak.

Publikácie a pomôcky