Toto je pôst...


"Toto je pôst, aký som si vyvolil", hovorí Pán v dnešnom prvom čítaní. "Rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy... Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu."
V tých slovách je hlboká dynamika:
  1. Rozviazať putá nespravodlivé. Prvým krokom pôstu je skoncovať s nespravodlivosťou. Každý z nás sa musí pýtať, či niekoho nedrží nespravodlivo zviazaného v putách neodpustenia, závisti, posmechu...
  2. Uvoľniť povrazy otroctva. V starovekom Izraeli sa človek stal otrokom aj tým, že sa zadĺžil a už nedokázal svoje dlhy splácať. Tak bol predaný do otroctva. Bolo to svojím spôsobom spravodlivé, aj keď rozhodne nie nasledovania hodné. Čo hovorí Boh. Uvoľni putá aj tým, ktorí si za to môžu sami, uľahči im život, aj keď na to nemajú žiadne právo. Aj dnes poznáme otroctvo, najčastejšie otroctvo závislostí. Uvoľni povrazy otroctva. Uľahči život tým, ktorí sú spútaní závislosťou. Hoci si to vôbec nezaslúžia. Hoci je to z ich viny. Ako? No rozhodne nie tým, že im budeš nalievať. Nie tým, že budeš podporovať hazard vo svojej obci, alebo sa mu pasívne prizerať. Nie tým, že budeš zatvárať oči. Uľahči mu život tým, že mu (ani sebe) nenaleješ. Radšej mu daj najesť... 
  3. Zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy. Toto je ťažká vec. Spoločnosť, ktorá napríklad prostredníctvom daní profituje z alkoholizmu, hazardu, zo závislosti na nakupovaní, závislosti na médiách, nemá úprimný úmysel darovať zlomeným slobodu. Lebo kým sú otrokmi, naďalej otročia aj pre ňu. A navyše to sami chcú. Ty nemaj na tom podiel a odmietni výhody, ktoré plynú zo zotročovania iných.
  4. Lámať hladnému svoj chlieb. V našich podmienkach to môže znamenať jednoduché podeliť sa.
  5. Bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Dnes by to mohlo znamenať také obyčajné prijatie. Napríklad nájsť si čas na človeka, s ktorým sa iní veľmi nebavia...

"Toto je pôst, aký som si vyvolil", hovorí Pán. "Rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy... Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu."

A ešte modlitba...

Publikácie a pomôcky