To sa nedá! Alebo áno?

CR-06 NE A

  • To sa nedá! Žiť pokojne bez možnosti v prípade núdze ísť na potrat, hovoria dnes niektorí.
  • To sa nedá! Vedieť ako blízky človek trpí a nemôcť mu pomôcť. Budú zrejme už čoskoro hovoriť iní, a pritom budú myslieť na možnosť zabiť, no použijú vznešené slovo eutanázia.
  • To sa nedá! Nehnevať sa na svojho brata, sestru, otca, kolegyňu, svokru... Na tom sa asi zhodneme všetci.
  • "Jaj, ale veď sľuby tu nedávajú preto, aby sa plnili, ale aby poslúžili ako návnada. Čím farebnejšia, mastnejšia, voňavejšia..., tým lepšie," myslia si niektorí. 
  • "Nemôžem povedať pravdu, čo ste sa zbláznili," pomyslia si iní. "Ako by som vyzerala?" Alebo: "Kto by ma zvolil!" A tento je fakt dobrý: "Kto by mi veril, keby som hovoril pravdu!?"
A do tohto jasného NE-DÁ-SA si Sirachovec povie, že sa to predsa len dá. A má to len jedinú podmienku: "Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným." 
  • Ak chceš! Lebo ak nechceš, potom to naozaj nedokážeš, nevydržíš, nezvládneš, nemôžeš...
  • Je to v tvojej moci. Ale nie preto, že ty máš na to silu. Pretože Boh ti na to silu dáva. Keď od teba niečo chce, dá ti všetko, čo k tomu potrebuješ.
A Sirachovec pokračuje: "Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš." Tak si vyber. Môžem ti len poradiť spolu s ním: Siahni rukou po tom, čo ti Boh dáva.

Birmovanci v našej farnosti dnes postupujú do ďalšej etapy prípravy. A aj im sa dnes niečo dáva. Pri svätej omši dostane každý z nich knižku s Evanjeliom podľa Marka. Dúfam, že po ňom siahnu v duchu Sirachovcových slov a prijmú evanjelium.

Prijať evanjelium. Nejde len o to, že dostanú nejakú knižku. Veď evanjelium pôvodne nebolo knihou, ale ústne odovzdávanou radostnou správou. Prijať evanjelium znamená prijať nový pohľad na udalosti, ktoré prináša každodenný život.
Prijať Krista. Mnohí veriaci nečítajú evanjelium, pretože mu nerozumejú. Jedným z dôvodov je, že ho berú len ako knihu o Ježišovi. Iste, potrebujeme evanjeliá, aby sme porozumeli Ježišovi. Ale hlavne potrebujeme Ježiša, aby sme porozumeli evanjeliu.

Siahni rukou po tom, čo chceš. Prijmi evanjelium. A v ňom a s ním prijmi Krista a jeho poslanie.

Publikácie a pomôcky