Spoj mať s byť

CR-06 PI

Raz mi jedna pani s hrdosťou rozprávala, že jej deti "majú všetko, aj krst, aj prijímanie a dokonca aj birmovku."  Len jej bolo ľúto, že "nechodia do kostola."  Rozmýšľam nad tým, čo povedala. Vlastne je to podobné tomu, čo naznačuje Jakub v dnešnom prvom čítaní.
Je to o mať a byť. Mať je v tomto prípade dôležité. Mať vieru i mať sviatosti. Dokonca aj ľudia, ktorí tomu veľmi nerozumejú, chcú sviatosti mať, alebo sa pochvália, že ich majú. Svedčí to trochu o tom, že tušia, že tu ide o niečo vzácne. A majú pravdu, aj keď tú hodnotu možno vidia niekde úplne inde. Mať je dôležité. Ale nestačí.
Rovnako dôležité je byť. A to je to, čo hovorí Jakub o viere, že bez skutkov je mŕtva. Viera nemôže žiť sama o sebe, potrebuje nosiča, niekoho, kto je veriaci, kto je, spí, chodí, hovorí, koná, mlčí, správa sa... ako veriaci. Podobne sviatosť, napríklad birmovka, potrebuje kresťana, ktorý je jej nositeľom, toho, kto je pobirmovaný a vidno to na jeho každodennom správaní.
Ak sa mať a byť nespoja, sviatosť je neúčinná (presnejšie nie je zďaleka účinná tak, ako by mohla) a viera je vo vegetatívnom stave. Dobrá správa je, že je možné ich prebudiť.

Prebuď dnes to, čo máš v sebe, vieru i sviatosti. Prebuď ich tak, že dnes budeš tým, kým máš byť. Skvelý návod je napríklad v dnešnom evanjeliu.

pixabay.com/ 2198475

Publikácie a pomôcky