Sme znechutení z podvodov a korupcie. Prečo a čo s tým?

CR-07 UT

Asi každý z nás má občas pochybnosť o svojej modlitbe. Niektorí to aj povedia: "Asi sa zle modlím..." Obyčajne tým myslia: modlím sa málo, som roztržitý, suseda sa pomodlila takú a takú trojmesačnú pobožnosť a ja som to nedokázala... A nesplnilo sa, o čo som prosil. Takže som sa zle modlil. 

Aj Jakub vytýka veriacim svojej komunity, že sa zle modlia: "Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte." Ale hneď im aj vyhundre, prečo je to tak. Jakub nevidí problém v tom, že by sa modlili krátko, zriedka, alebo že sa nemodlia nejakú modlitbičku, ktorú niekto priniesol z Dechtíc. On hovorí: "Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti." Teda nie v čase, mieste alebo spôsobe je problém. Ale v cieli.

Vieš, skutočne je rozdiel, keď sa modlím za obrátenie svojho suseda, pretože túžim po jeho spáse a keď to robím len preto, že strašne lezie na nervy. Alebo dokonca keď to robím preto, že mu vlastne závidím ten majetok, čo získal nepoctivým spôsobom a preto by ma potešilo, keby oň prišiel a skončil v base.
Prvý dôvod je dobrý. Druhý je sebecký a teda nemôže byť dobrý. No aspoň nie je zlý, je to neutrálny motív. Tretím motívom je závisť a nejaká forma túžby po pomste. A na to by nám Jakub povedal svoje.

Je to ako teraz pred voľbami. "Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej." A každý volá po zmene. Dokonca aj tí, čo si ju zrejme vôbec neželajú, lebo mnohé z tohto majú na svedomí. Otázkou je, či som znechutený z podvodov a korupcie preto, že mi záleží na druhých, alebo preto, že mi záleží len na mne. Alebo preto, že v tichu závidím... "Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší."

Prehodnoť svoje motívy. A s tým najlepším, aký je v tvojich silách, sa prosím modli za Slovensko. Napríklad takto:
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala Archanjela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
https://pixabay.com/   4051469/

Publikácie a pomôcky