Pokračovanie nabudúce...

Svätí Cyril a Metod, hlavní patróni Žilinskej diecézy

Sú filmy, v ktorých sa namiesto záveru objaví "Pokračovanie nabudúce." Sú nedokončené ako veta s tromi bodkami. Alebo ako Evanjelium podľa Marka. Isteže nejaký záver tam je. No asi každému je jasné, že toto si žiada druhý diel. A tretí, štvrtý, piaty...


Apoštoli, ktorí do bodky urobili to, čo im Ježiš prikázal, išli do sveta a hlásali evanjelium..., to je druhý diel. Mimochodom je súčasťou Svätého písma a volá sa Skutky apoštolov. A je to celkom pútavé čítanie. A potom žiaci apoštolov, ktorí išli ešte ďalej, k ďalším a ďalším ľuďom, do ďalších krajín. A Cyril a Metod, ktorí sa v štvrtom dieli tohto veľkého príbehu o pár storočí neskôr vyberú hlásať evanjelium našim predkom.
A napokon ty. Dnes počúvaš Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený." Dúfam, že v tomto momente rozmýšľaš, ako na to. Dúfam, že keď na konci omše zaznie "Iďte v mene Božom", skutočne pôjdeš. A začneš písať svoju stránku piateho dielu Markovho evanjelia.

Pokračovanie nabudúce...

Publikácie a pomôcky