O primalom byte

Pôst-01 NE A

Bol som na návšteve u známych. Boli vo veľkom strese. Často bývajú. Tentoraz zháňajú nový byt. "Potrebujeme ísť do väčšieho, ale bojím sa, že to neutiahneme," hovoril on. "Nedá sa tu ani pohnúť," sťažovala sa ona. Hovorila pravdu. Taká skrinka, hentaký televízor, taký stojan, hentaká prachom pripadajúca rároha... A mne napadlo, že možno nemajú malý byt. Možno majú len priveľa vecí. Veľa vecí, ktoré vyžadujú priveľa pozornosti, zaberú priveľa miesta a zhltnú veľa času a prostriedkov.

Diabol často stavia svoju stratégiu na tom, že zatlačí na pocit nedostatku. Lebo my máme nedostatok. Zúfalo nám chýba Boh. Ale obyčajne máme pocit, že nám chýba niečo úplne iné. Milión vecí. Zlému sa to náramne hodí. Obyčajne sa chytíme na jednu z jeho ponúk:
1. Povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby...
2. Vrhni sa do toho...
3. Ber, kým dávam...
Ako odolať tejto overenej stratégii? Ako Ježiš. S Božím slovom.

1. Vyhrň si rukávy a z týchto kameňom vytlč kus chleba, hovorí démon. Veď sa tu povaľujú iba tak. Tieto si ešte nevyužil. Ešte máš predsa voľné nedele a zopár dní dovolenky, tak prečo by si si ich nezapratal ďalšou prácou? Veď nejaké to euro navyše sa vždy zíde. Vlastne to ani nebude navyše.
A Ježišova odpoveď? Niečo v zmysle ďakujem, netreba mi to, myslím, že  ešte hodinku vydržím, určite dovtedy nezomriem od hladu! A záver dnešného evanjelia: "Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu."
2. Vrhni sa dolu, skoč do toho po hlave. Nerieš nejakú budúcnosťou, netráp sa rozmýšľaním a už vôbec nie nejakou zodpovednosťou. A čo na to Ježiš? Nepokúšaj! "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."
3. Ber kým sa dá, je to skoro zadarmo, skoro legálne. Iba sa mi trošku pokloníš. Veď o tom ani nikto nemusí vedieť. O nič predsa nejde. A Ježišova odpoveď? Choď preč! "Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘"

Ježiš nám ponúka alternatívu. Ideálnu na pôstne obdobie, do ktorého sme v stredu vstúpili: "Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." Vyskúšaj to týchto pár dní, ktoré máme pred sebou.
Nevytĺkaj z kameňa viac, než je nevyhnutné a ušetri čas pre počúvanie Božieho slova, čítanie Svätého písma. Najlepšie každý deň. Ideálne spolu s inými, s manželkou, deťmi, priateľmi... A to všetko s dôverou, že o nič neprídeš. Ježiš vydržal "prišli anjeli a posluhovali mu."

Publikácie a pomôcky