Nový refrén

CR-07 PO

Dnes spievame pri liturgii veľmi pekný žalm.: "Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné... Rozhodnutia Pánove sú správne... Prikázania Pánove sú jasné..." Lenže veľmi často to tak necítime. Prikázania nás ťažia ako bremeno, máme problém rozchodiť, čo Boh robí alebo nerobí, jeho zámery nám občas vôbec nie sú jasné...

Myslím, že v takých situáciách potrebujeme zmeniť refrén a namiesto v tej chvíli nepociťovaného "rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce" volať s otcom z dnešného evanjelia "verím, Pane, pomôž mojej nevere"

Skús si to, keď ti je ťažko:
R.: Verím, Pane, pomôž mojej nevere! 
Zákon Pánov je dokonalý, * osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, * dáva múdrosť maličkým. R. 
Rozhodnutia Pánove sú správne, * potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, * osvecujú oči. R. 
Bázeň pred Pánom je úprimná, * trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé * a všetky spravodlivé. R.
Nech sa ti páčia slová mojich úst † i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. * Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. R
https://pixabay.com/     1655558/

Publikácie a pomôcky