Vnútri a vonku

CR-03 UT

Pár myšlienok v súvislosti s dnešným evanjeliom:
  1. Tí, čo boli vnútri, povedali Ježišovi: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."*  Oni ho hľadajú, nech už majú akýkoľvek motív. Hľadaj dnes Ježiša vo všetkom, čo robíš.
  2. Zostali vonku. Škoda, že sa zastavili na polceste. Hľadali Ježiša, vedeli, že je v tom dome, ale nevošli. Mali na to svoje dôvody. Nezostaň vonku len preto, že sú tam ľudia, ktorých nemusíš, niečo za čo sa hanbíš a podobne.
  3. Ježiš to skomentoval: "Kto je moja matka a moji bratia?" Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka." Ale stavil by som sa, že potom sa postavil, poprosil poslucháčov, aby chvíľu počkali, a išiel za nimi. Vyjdi v ústrety tým, ktorí zastali na polceste. Nech sú ich dôvody akékoľvek.


____________________
Asi je to všeobecne známe, ale pre istotu: Niektoré jazyky nerozlišujú bratov a sestry od bratrancov a sesterníc. Toto je tiež ten prípad.

Publikácie a pomôcky