Poďte za mnou

CR-03 NE A

Matúš vo svojom evanjeliu nezacitoval Izaiášove slová presne tak, ako ich poznáme my. Vďaka tomu tu máme tri charakteristiky ľudí, ktorí žili v Galilei. Boli to ľudia, ktorí:
  • bývali v temnotách, v krajine temnôt,
  • kráčali vo tmách,
  • sedeli v temnom kraji smrti. 

Čo to bolo za ľudí, keď sa o nich Sväté písmo vyjadruje tak pochmúrne? Bývali v krajine temnôt, kam sa pohli, všade tma. A už dávno rezignovali, už len pasívne sedia v temnom kraji smrti.
Tá temnota neznamená, že sami boli zlí. Len že ich zlo obklopovalo z každej strany ako temnota, pred ktorou sa nedá ujsť. A oni už nevideli žiadne východisko. Len kráčať s ostatnými po temných chodníčkoch. Alebo pasívne čakať. Na čo?

https://sepsurabaya.com
Asi to nebude len ilúzia, vyvolaná médiami. V našej krajine je niečo pochmúrne. Zmráka sa. Božie slovo hovorí o dvoch zlých riešeniach, ktoré mimochodom aj tak nič neriešia. To prvé znamená pasívne sedieť v tom temnom kraji s tým, že sa to snáď nejako samo vyrieši. To druhé zlé riešenie spočíva vo falošnej predstave, že zlo sa dá potlačiť zlom, temnota hrubosťou a zlodejina zlodejinou. To znamená kráčať vo tmách. S tými, čo sa dali na temné chodníčky.

A potom je tu tretia možnosť. Jediná dobrá. A jediná účinná. Ježiš prišiel medzi tých ľudí a povedal im: "Poďte za mnou!" Riešením pre našu krajinu je to, že budeme nasledovať Krista. Nič iné. Poslúchni a choď za ním. On ťa vyvedie z temnoty. On je Svetlo.

Publikácie a pomôcky