O čom hovoria skutky

VIA-Streda po Zjavení Pána

Spoločnou témou liturgických čítaní počas týždňa medzi Zjavením a Krstom Pána je spôsob, akým Kristus pred nami zjavuje, kým je.
Pekne to vidno na dnešnom evanjeliu. Čítame stať, ktorú dôverne poznáme, rozprávanie o zázračnom rozmnožení chlebov. No dnes máme sústrediť svoju pozornosť nie len na to, čo Ježiš urobil, ale hlavne čo tým urobil, čo tým o sebe zjavil. Ježiš rozmnožením chlebov ukazuje, že je prorok, mocný v reči i v čine.
Ozaj a čo tvoje skutky? Čo ukazujú? Čo hovoria o tebe?

http://glsa.ro

Publikácie a pomôcky