Hneď v nedeľu

CR-01 UT

Prvý verš dnešného evanjelia je pre potrebu liturgie trochu skrátený. V skutočnosti stať začína takto: "Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil." Zaujalo ma to slovíčko hneď, také časté v Markovom evanjeliu. Marek ním vyjadruje dynamiku a naliehavosť Ježišovho poslania.
www.nunraw.blogspot.com
Nevieme v ktorý deň prišli do Kafarnauma. Dôležité je, že hneď v sobotu, v najbližší deň, keď sa schádza komunita veriacich, je už Ježiš v synagóge. Príde do mesta a prvé čo hľadá, prví ľudia, s ktorými sa chce zoznámiť, sú veriaci. Prvá budova, ktorú potrebuje navštíviť, je synagóga.
Prečo? V Kafarnaume je cudzí, ale v synagóge je doma. Medzi Kafaranaumčami je cudzinec, turista, náhodne okoloidúci... Ale v komunite veriacich je jeden z nich, je brat zhromaždených bratov a sestier.

Dnes by to mohlo vyzerať takto: "Po štrnástich hodinách šoférovania konečne dorazili na miesto dovolenky. Hneď v nedeľu vošli do kostola..." Alebo: "Odišla za prácou do Anglicka. V pondelok nastupuje. Hneď v nedeľu vošla do kostola a pomaly sa zoznamuje s veriacimi."

Publikácie a pomôcky