Dobré veci potrebujú čas...

CR-03 PI

Skutočne dobré veci sú obyčajne dlho predlho veľmi nenápadné. Až príde ich čas a oni prinesú "úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase."

Mysli na to dnes, čokoľvek budeš hovoriť alebo robiť, keď budeš mlčať alebo oddychovať. Nech sú to tvoje semienka. Si zodpovedný za to, čo zaseješ.
Pamätaj na to aj vtedy, keď budeš trochu netrpezlivý. So sebou, s druhými, so svetom... Dobré veci potrebujú čas. Len burina bujnie hneď.

Publikácie a pomôcky