Čo očakávaš od svojho kráľa?

CR-03 PO

Zaujalo ma dnešné prvé čítanie. Dávida si Boh vybral a Samuel ho pomazal za kráľa v čase, keď žil a vládol legitímny kráľ Saul. A po ňom jeho syn Išbošet. A to bol problém, ktorý vyvrcholil občianskou vojnou a rozdelením kráľovstva. V Júdsku vládol Dávid, desiatim kmeňom panoval Išbošet. 
Po Išbošetovej smrti (rozhodne nie prirodzenej, ani príjemnej), ktorú ma svedomí jeho vlastní ľudia, prichádzali zástupcovia desiatich kmeňov za Dávidom so žiadosťou, aby prevzal vládu aj nad severným Izraelským kráľovstvom.

Je fascinujúce, čo mu hovoria: Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. A už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, ty si viedol Izrael do boja a z boja. A Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud, Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘“
Na vyjadrenie toho, čo očakávajú od poriadného kráľa, nie takého, ako bol ten, ktorého sa zbavili, používajú dva obrazy: manželstvo a stádo.
  • Dávidovi povedali: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo." To je to isté, čo povedal Adam, keď prvý krát videl Evu: "Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa." Naznačujú mu tým, že majú záujem o kráľa, ktorý bude milovať, chrániť a obetovať sa pre svoju krajinu, ako poriadny manžel miluje, chráni a obetuje sa pre svoju manželku.
  • A ešte mu pripomenú: "Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud, Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘“ Dávid vie, čo to znamená byť pastierom. Že to neznamená prestíž a pohodlie, ale nedocenenú drinu a permanentné nebezpečenstvo. 
Ozaj a čo ty očakávaš od svojho kráľa?

Publikácie a pomôcky