Z ôsmych veršov...

ADV-01 ST: Mt 15, 29-37

Evanjelista Matúš je skvelý. Do ôsmych veršov vtesnal toho toľko, že jeden nevie, nad čím žasnúť skôr. Tak napríklad:
  • "Ježiš ... vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy." A o kúsok ďalej sa dozvieme, že sú s ním už tri dni a tak počúvajú, že dokonca zabudli aj na jedlo. Čo také má Ježiš v sebe, že stovky ľudí prestanú riešiť povinnosti, plány, túžby, dokonca aj pohodlie a jedlo..., a len s otvorenými ústami počúvajú? Tri dni niekde na kopci, ďaleko od wifi a dobrej postele. A tak si myslím: Ježiš má niečo, kvôli čomu by si mal s ním tráviť čas.
  • "Mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných."  A to je ďalšia vec: oni priviedli so sebou aj svojich biednych, chorých, postihnutých, outsiderov. Neviem, ako ich presvedčili. Ale priviedli ich k Ježišovi. Vieš čo si myslím? Ježiš má niečo dôležité aj pre tvojich biednych. A to je dôvod, prečo ich k nemu privádzať.
    https://thesophiacenterforspirituality.wordpress.com
  • "Koľko máte chlebov?" A potom je tu tá otázka hladu. Ježiš chce od učeníkov, aby ten niekoľko tisícový dav ľudí, čo už tri dni poriadne nejedol, nakŕmili. Zdesene sa pýtajú: "Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?" A Ježiš im odpovie, že medzi ich zásobami, čo si vyhradili pre seba. A tak si myslím: To, čo máš, stačí nie len pre tebe, ale aj na utíšenie biedy ľudí okolo. Ak si ochotný dať to k dispozícii.

Publikácie a pomôcky