Reči nestačia

ADV-01 ŠT

S nebeským kráľovstvom to nie je ako s parlamentom. Na to, aby si sa tam dostal, nestačia chytľavé heslá, propagačné videá, veľavravné gestá, ani reči na tlačovkách... Pre Božie kráľovstvo je zvolený ten, "kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach," hovorí Kristus.
A plniť jeho vôľu, to je ako postaviť si dom na pevnom základe. Je to múdre. Opak je hlúpy. Asi ako stavba vily na piesku. Bez základov.

Mária je múdra. Keď príde anjel s návrhom Božieho projektu, v ktorom má ona hrať kľúčovú úlohu, neváha ani chvíľu. Aj keď vie, že neplánované tehotenstvo kompletne prevráti jej život. Aj keď  vôbec netuší, ako to vysvetlí svojmu snúbencovi. Ani rodine...
Mária v ten deň počala z Ducha Svätého. Povedala áno Božiemu projektu pre svoj život. A Boh projektuje skutočne hlboké základy. On stavia naše životy na skale.

Nech budeš dnes či zajtra robiť čokoľvek, daj tomu pevný základ. Týka sa to zvlášť vecí, ktoré začínaš, nápadov a plánov, ktoré sa rodia v tvojej hlave. Nech sa počnú z Ducha.
Mysli na to, ak sa dnes budeš modliť: "Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala."

Publikácie a pomôcky