Plný Štefan

Svätý Štefan

  • Robil zázraky a znamenia.
  • Nedalo sa s ním hádať, neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
  • Videl do neba.
  • Všetci po ňom hádzali kamene. A on sa za nich modlil.

Toto naozaj nedal sám od seba. Toto je na jedného človeka priveľa. Odpoveď je v prvej vete: bol "plný milosti a sily." 

Stalo sa. Štefan bol plný Ducha Svätého, ktorý v ňom
  • robil zázraky a znamenia,
  • argumentoval, takže sa s ním nedalo ani hádať,
  • otváral mu pohľad pre Božie veci,
  • modlil sa v ňom dokonca aj vtedy, keď zo všetkých strán lietali kamene.

Tak to je. V kritickej chvíli z nás "vylezie" práve to, čoho sme plní. 

Príď Duchu Svätý a naplň srdcia svojho ľudu. Amen.

Publikácie a pomôcky