O nočnom videní

ADV- PI

"V ten deň," hovorí prorok Izaiáš v dnešnom prvom čítaní, "budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu." Ten deň, o ktorom hovorí, je dňom keď do dejín vstúpi Bohom poslaný Záchranca, aby urobil poriadok.
Židia jeho slová pochopili tak, že to, že slepí budú vidieť a hluchí počuť, je znakom pravého Mesiáša. Zrejme aj preto evanjelista Matúš zaradil do svojho rozprávania dnešnú epizódku o uzdravení slepcov. Aby sme v Ježišovi spoznali Záchrancu, Mesiáša.

Ale sú aj podstatne horšie veci, ako slepota. Slepý nevidí, pretože má problém so zrakom. Prichádza o veľa a jeho život je komplikovaný. Ale aj keď nevidí, žije vo svetle a ostatní vidia a môžu ho zobrať za ruku, pomôcť mu...
Neporovnateľne horšie je, ak nastane temnota a hmla, v ktorej sú všetkým zdravé oči úplne nanič. Vtedy sa skutočný Záchranca pozná podľa toho, že "z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu."  

Žijeme v temnote, vo svete ktorý Boh stvoril prežiarený svetlom a jasom, o akom sa nám nikdy ani nechyrovalo. Nevnímame to, pretože tento svet je, ako to hovorí C.S. Lewis, okupovaný nepriateľom. My, naši predkovia, aj predkovia našich predkov, všetci sme sa narodili do sveta, zahaleného duchovnou temnotou, zahmlievaním, ktoré spôsobuje zlý,* temnou propagandou. Nikdy sme nič iné nezažili. Vieme o tom, pretože "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna", pretože "pravé svetlo prišlo na svet", pretože "Boh sa stal človekom", dostal meno Ježiš a vysvetlil ľuďom, ako to je a ako to má byť...

Si pokrstený a to znamená, že Kristus sa dotkol tvojich očí. Vďaka nemu máš možnosť vidieť aj v temnote. Obrazne povedané: Kristus ešte neodstránil temnotu, ale rozdáva okuliare s nočným videním.

Dnes ráno som čítal krásny starobylý text o tom, ako si tie okuliare nasadiť:
A teraz, človiečik, ujdi trochu od svojich záujmov a schovaj sa na chvíľu pred svojimi rozbúrenými myšlienkami! Odhoď ťaživé starosti a uvoľni svoje úmorné napätie. Venuj sa chvíľku Bohu a trošku si v ňom odpočiň.
Vojdi do izby svojho srdca, vylúč odtiaľ všetko okrem Boha a toho, čo ti ho pomáha hľadať; zatvor dvere a hľadaj ho. Potom povedz, celé moje srdce, povedz Bohu: Hľadám tvoju tvár; „Pane, ja hľadám tvoju tvár.“ (Ž 27,8)
Teraz teda, Pane, Bože môj, ty uč moje srdce, kde a ako ťa má hľadať, kde a ako ťa nájde.
Pane, ak nie si tu, kde ťa mám neprítomného hľadať? Ale ak si všade, prečo nevidím, že si tu? Iste bývaš v neprístupnom svetle (porov. 1Tim 6,16). Ale kde je to neprístupné svetlo alebo ako sa mám k nemu dostať? Kto ma povedie a uvedie doň, aby som ťa v ňom mohol vidieť? A potom – podľa akých znamení a v akej podobe ťa mám hľadať? Nikdy som ťa nevidel, Pane, Bože môj; nepoznám tvoju tvár.
Zhliadni, Pane, vyslyš, osvieť nás, ukáž nám seba samého. Vráť sa k nám, aby nám bolo dobre; lebo zle nám je bez teba. Maj súcit s našou námahou a úsilím dostať sa k tebe. Veď bez teba nič nezmôžeme (porov. Jn 15,5).
Nauč ma hľadať ťa a ukáž sa hľadajúcemu, lebo ťa ani hľadať neviem, ak ma to ty nenaučíš, ani nájsť nemôžem, ak sa mi sám neukážeš. Kiež ťa hľadám s túžbou a túžim po tebe hľadaním; kiež ťa nájdem láskou a milujem nájdením.***

----------------------
*    Pripomína mi to temnotu, ktorá v Pánovi prsteňov prichádza z Mordoru.
**  Katechumenát, príprava dospelých na krst, začína obradom prijatia. Jeho súčasťou je poznačenie krížom, podobne ako je tomu pri krste detí. No dospelý katechumen môže byť poznačený aj na očiach, ušiach, či rukách... Pripomína to ten Kristov uzdravujúci dotyk.
*** Z knihy Proslógion svätého biskupa Anzelma. Proslogion je kniha meditácií, vznikla v rokoch 1077–1078, jej autorom je Svätý Anselm z Canterbury (*1033+1109).

Publikácie a pomôcky