Nechaj sa poučiť

ADV-02 NE A

"Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej." Týmito slovami začína dnešné druhé čítanie. A pokojne môžeme povedať, že nimi začína aj Rok Božieho Slova, do ktorého sme práve vstúpili.
"Všetko, čo bolo kedysi napísané" na stránky Svätého Písma, "bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej."
To samozrejme nie je jediný dôvod, prečo bolo Sväté písmo napísané. No Pavol tu menuje štyri dôležité veci: poučenie, trpezlivosť, útecha a nádej. Čítaj Písmo a na príkladoch trpezlivých sa trpezlivosti. Prijmi ho ako Slovo, ktorým ťa chce Boh utešiť. Čítaj o veľkých veciach, ktoré Boh urobil pre tých pred nami a nechaj vo svojom srdci rozkvitnúť nádej, že v tom všetkom mieni pokračovať.

Čo teda bolo napísané a zaznelo v dnešných čítaniach nám na poučenie, trpezlivosť, útechu a nádej? Poďme sa poučiť z evanjelia.

Ján Krstiteľ burcuje, vyzýva k pokániu. Žiada od každého, aby urobil reflexiu vlastného života, vyznal svoje hriechy, vzdal sa ich a napravil, čo sa napraviť dá. Má to logiku. Iba premenený človek môže prispieť k premene spoločnosti.
A na druhej strane upozorňuje, že na konverziu je najvyšší čas. "Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa."
Pouč sa. Dokedy chceš čakať s obrátením? Dokedy budeš odkladať zmierenie? Čím neskôr, tým ťažšie. A zajtra môže byť už neskoro.

Zaujal ma ten strom, suchý a neužitočný, dobrý len na vyrúbanie. V prvom čítaní totiž môžeme vidieť jeho torzo, mŕtvy peň, ktorý zostal, práchnivejúci kmeň. Vieš, ak svoj čas nevyužiješ, Boh tvoj strom vytne. 
Na poučenie a nádej nám všetkým bolo napísané, že ale to nie je koniec príbehu.
"Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom." Jesse bol otcom kráľa Dávida (v našom preklade Písma sa jeho meno prepisuje aj Izai). Dávid založil kráľovskú dynastiu, rod na začiatku úspešný. No potom sa stali stromom, ktorý prinášal trpké ovocie. Dávidov kráľovský rod postupne stratil morálny kredit, autoritu, moc a nakoniec i kráľovstvo.
Ale po stáročiach sa z toho mŕtveho, práchnivejúceho pňa narodil Kristus. A jeho kráľovstvu nebude konca. Skutočný kráľ, so všetkým, čo o ňom hovorí dnešný žalm.
Chápeš? Ak máš len trochu túžbu, Boh má moc oživiť aj mŕtvy peň. O čo skôr dá život tebe? Tak neodkladaj obrátenie a zmierenie.

Nemecký kňaz a maliar Sieger Köder to Izaiášovo proroctvo vyjadril krásnym obrazom, plným nádeje. Obrazom o Bohu, ktorý má moc aj nad tým, čo je v nás zdanlivo mŕtve. Ak mu to dovolíme.

Sieger Köder, Wurzelstock und Rose, www.pius-kirchgessner.de

Publikácie a pomôcky