Neboj sa prijať Emanuela

ADV-04 NE A

V evanjeliu poslednej adventnej nedele je skvelá správa. Matúš ju vyjadril dávnym Izaiášovým proroctvom: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami." Stalo sa. Boh prijal nové meno, stal sa z neho Emanuel, Boh, ktorý je s nami. Pán s  nami. Pred deviatimi mesiacmi sme slávili prvú časť, ten okamih keď panna počala z Ducha Svätého. A o pár dní budeme sláviť ten moment, keď sa to stalo, keď panna porodila.
Odkedy bol počatý a narodil sa, je Boh s nami. Nie vždy ho vidíš, málo kedy ho cítiš. Ale niekde tam vždy je. V tvojom trápení, bolesti, beznádeji. Je tam. Ver mu.

S tým súvisí výzva, ktorú dnes adresuje Boh cez anjela Jozefovi: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého." 
Neboj sa prijať všetko, čo sa počalo z Ducha Svätého. Neboj sa prijať do svojho života všetko, čo je Božie. Aj keď to bude sprevádzať strach, bolesť a trápenie. Neboj sa prijať do svojho života toho, ktorý je Boh s nami.
http://blog.daum.net/oilcolor/16350223

Publikácie a pomôcky