Kedy začne dieťa rozprávať?

VIA - Narodenie Pána

"Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi." Takto začína dnešné druhé čítanie (omša cez deň). No dobre. Tak šup šup k jasličkám a počúvaj, čo hovorí. No dobre, v skutočnosti, ako každý novorodenec, začne prvé hlásky vydávať najskôr po druhom mesiaci života. A budú to skôr len nejasné zhluky zvukov, ktoré sa mu podarí náhodne vydať pomocou hlasu a pohybovania jazýčka. Ak mu však budete na ne odpovedať, tak si na to privykne a začne sa s vami akoby „rozprávať“. Aspoň tak to hovoria na modrom koníkovi, či kde...

Na druhej strane to že niekto nevie rozprávať ešte neznamená, že nemôže nič povedať. Tak to skús. Príď k jasličkám s vierou, že "mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám" v tomto dieťatku. Pozorne počúvaj, čo hovorí.

Prvú indíciu dáva anjel pastierom. Hovorí: "Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." Teda to, že nájdu v maštali okrem stálych obyvateľov (vôl, osol, nejaký ten hmyz a zopár myší) aj dieťatko zavinuté do plienky a pre nedostatok niečoho lepšieho vložené do krmítka pre zvieratá, je znamením, že je tu riešenie, Záchranca (Spasiteľ), Pomazaný (Kristus), Boh (Pán). Čo nám týmto spôsobom Boh, ktorý sa práve takto stal človekom, hovorí?

Vôl a osol. Neviem, či ste už niekoho nazvali vôl, alebo somár. Ale myslím, že len nemnohí z nás niekoho nepočastovali takýmto označením aspoň v duchu, potajme. Tak si toho svojho vola alebo somára predstav. Boh nemá s jeho spoločnosťou najmenší problém. Skús ho napodobniť.
Chliev. Jedna svokra sa sťažovala, že v domácnosti jej nevesty to vyzerá ako v chlieve. Na obranu nevesty musíme doplniť, že svokra bola dáma a v žiadnom chlieve v živote nebola, takže to asi nebolo zďaleka tak dramatické. Ale predsa. Boh sa neváha narodiť do chlieva. Alebo do maštale, ak vám to znie lepšie. Čo tým chce povedať? Možno to, že ho neodradí žiaden chliev. Ani ten, ktorý máme vo svojom vnútri ty alebo ja. 
Pastieri. Pri všetkej úcte k pastierom a tak... No asi to nebola reprezentatívna vzorka spoločnosti. Úprimne: až budeš vydávať dcéru, viac by ťa na svadobnom oznámení potešilo pod menom ženícha "advokát" než keby tam stálo "pastier". Ale pre Boha sú dosť dobrí.

A takto by sme mohli pokračovať. Slama je pre neho dosť dobrá. A čo je to v porovnaní s mojím matracom. Betlehem, to vysmievané mestečko na periférii je pre neho dosť dobré. Židia, tí odmietaní a odsudzovaní (aj dnes) sú pre neho dosť dobrí na to, aby ich mal za rodičov. Cudzinci, nejaký arab, černoch a ešte nevieme kto z východu, čo sa mu prídu o pár dní pokloniť, sú mu dosť dobrí.  

"Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi." Čo nám tým všetkým okolo jeho narodenia chce povedať? Možno to, že kľúčové nie je, akú má kto rasu, farbu pleti, pôvod, tvar nosa, zamestnanie, sociálne postavenie, názory na svet a podobne... Kľúčové je, či ten človek prijal Krista. 

"Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi."

Publikácie a pomôcky