Ján píše bez t(h)r(e)émy

Ján evanjelista

Keď apoštol Ján niečo napíše, stojí to za prečítanie. Napríklad taký jeho prvý list. Hneď prvá veta je úžasná. Napríklad ako spytovanie svedomia. Alebo ako inšpirácia. 

Ján píše: "Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života." A jednému hneď napadne: To, čo tak zúfalo potrebujem druhému povedať, patrí do kategórie vecí, čo som videl na vlastné oči a čoho som sa mohol dotknúť? Ján nešíri neoverené senzácie. Ján nie. A my?

No ďaleko dôležitejšie než to, čo Ján nerozpráva, je to, čo hovorí. Zvestuje "Slovo života", Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján je svedok. A evanjelium aj listy napísal s jedným zámerom: "Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná."

Ján si nenecháva Krista pre seba. Napodobni ho.

Publikácie a pomôcky