Dôvod na radosť

ADV-03 NE A

Ján Krstiteľ je vo väzení. Dostať sa do väzenia, to nie je nič radostné ani dnes, nieto ešte pred 2000 rokmi niekde v Palestíne. A mimochodom Ján je väznený nespravodlivo, len preto, že je nepohodlný.
A predsa Ján Krstiteľ má dôvod na radosť. Ježiš k nemu posiela učeníkov, aby mu oznámili, čo vidia: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium."
Ján má dôvod na radosť, lebo to všetko, čo jeho učeníci vidia, sú znamenia, vonkajšie znaky toho, že prišiel Mesiáš, ten, ktorý je riešením, Kristus.

Dnes pri svätých omšiach prijmeme 51 mladých z našej farnosti za birmovancov. Na znak prijatia dostane každý z nich krížik. Malý, nenápadný drevený krížik, na ktorom nie je ani korpus (postava ukrižovaného). Je tam len ryba, starokresťanský symbol, poznávacie znamenie kresťanov počas prenasledovania. Bola to slovná hračka. Písmená gréckeho slova ΙΧΘΥΣ (ichthys - ryba) sú totiž prvými písmenami vyznania viery: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Iésús Christos Theú Huiós, Sótér - Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ).
Naši birmovanci dostanú dnes krížik, aby ho nosili na krku. Aby si vďaka nemu každý deň spomenuli, že nech robia čokoľvek, majú to robiť tak, aby sme v nich mohli vidieť Krista, Božieho Syna, Spasiteľa. Aby sme mali o jeden dôvod na radosť viac.
Nám ostatným budú zase ich krížiky pripomínať, že sú naši. Bratia a sestry bratov a sestier vo viere. Takže keď uvidíš niekoho s krížikom na krku, prihovor sa mu, zaujímaj sa o neho, poteš ho. Nech vidí, že máš o neho záujem. Nech má o jeden dôvod na radosť viac.

Publikácie a pomôcky