Dôvod na oslavu

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

"Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska," píše Ján v texte, ktorý dnes zaznieva ako prvé čítanie. To myslí vážne? Ako nemáme milovať svet, ktorý si Boh zamiloval a preto ho stvoril? Sväté písmo používa výraz "svet" v rôznych významoch. Jeden z nich zvýraznil Ján. Z kontextu je zrejmé, že tu má na mysli sily, ktoré sa protivia vykúpeniu, pokazenú ľudskú spoločnosť, zotročenú zlom.

Okrem odvrátenej, temnej strany mesiaca existuje aj tá dôležitá, tá, ktorú vidíme. Okrem toho, čo si ani nezaslúži našu pozornosť, nie to ešte lásku, je tu aj to, čo si ju rozhodne zaslúži. 
Miluj svet so všetkým dobrým, čo v ňom je. So žalmistom si zaspievaj: "Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem." S Annou,  Fanuelovou dcérou z Aserovho kmeňa, v duchu zober do náručia Novonarodeného a osláv Boha. Máš dôvod na radosť.

Giotto di Bondone - Cappella Scrovegni a Padova

Publikácie a pomôcky