Rozhadzuj efektívne

CR-31 PI

Vlastne ten človek nebol len bohatý, ale aj zaujímavý. Rieši svojho správcu, pretože mu rozhadzuje majetok. A vzápätí ho pochváli, pretože mu ten majetok rozhadzuje prezieravo. "Pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla." Myslím, že mu vadilo len to, že správca jeho majetok rozhadzuje zbytočne.

Čo z toho plynie pre nás?
1. Si správca. Všetko, čo máš, čo si si kúpil, čo si dosiahol, získal, čo ťa napĺňa, veci, ľudia, vzťahy... Nič z toho nie je tvoje, máš to len v správe. Dočasne. Maximálne do smrti. Potom to musíš všetko vrátiť.
2. Rozhadzuj. Skutočnému majiteľovi všetkého nevadí, ak tým mrháš pre druhých. Ak jeho čas, ktorý ti prepožičal, prostriedky, ktoré ti zveril, vzťahy, ktorými ťa požehnal... používaš pre dobro iných, ešte ťa aj pochváli.

Si správca. A to, čo máš vo svojej starostlivosti, má byť štedro rozdané.
 
http://paolaserra97.blogspot.com

Publikácie a pomôcky