Posledná možnosť

CR-33 SO


Kráľ Antiochus veľa toho o Bohu nevie. Mučil a týral Židov, ktorí neboli ochotní ani naoko vzdať sa svojho Boha. Ale ani od nich sa nič nenaučil. O pokání, o milosrdenstve, o tom, že Boh mu chce odpustiť, ak bude o to čo len trochu stáť.

Ako sa pozerať na jeho trápenie? Bola to pomsta za všetku tú krv, čo mal na rukách? Zdá sa, že on to tak pochopil. A možno trochu aj autor Knihy Makabejcov. Antiochus dostal, čo si zaslúžil.
Ale existuje aj druhé vysvetlenie. Možno tá bolesť bola poslednou možnosťou, ako ho zachrániť pred zatratením. Lebo bolesť očisťuje. Dokonca aj tých, ktorým to nedochádza. Niekedy je to posledná možnosť ktorú Boh má, aby zachránil zatvrdlivca.
Snáď sa to podarilo a Antiochus je spasený. Snáď to vyšlo a on sa v nebi raduje s tými, ktorých tak strašne mučil. A oni sa radujú z jeho záchrany. Ak sú v nebi, iné im ani nenapadne.

Publikácie a pomôcky