Čo chceš

CR-33 PO


Vie Bartimej, lebo tak sa ten pán volá, čo chce? Na Ježišovu otázku odpovie bez zaváhania: "Pane, aby som videl." Teda vie. Na druhej strane ak je slepý od narodenia, nemôže mať ani potuchy o tom, čo to znamená vidieť. A nevie.
Tak je to obyčajne s väčšinou našich túžob: vieme, čo chceme a pritom ani len netušíme, čo chceme :-)

Bartimej mal šťastie. Zhodou okolností bolo to, čo tak veľmi chcel a čomu tak málo rozumel, dôležité preto, aby hneď videl, šiel za Ježišom a velebil Boha. A preto ho Ježiš uzdravil. Ale mohlo to dopadnúť aj inak, Ježiš mohol prejsť okolo bez toho, aby ho uzdravil. A bolo by to v poriadku.

Ak práve zúfalo kričíš "Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" a on ide bez slova ďalej, možno je to preto, že nevieš, čo žiadaš. Keby si tomu rozumel tak dobre ako Ježiš, nevyslovil by si to. Keby si vedel, že ti to nepomôže vidieť, velebiť Boha a nasledovať Krista.

https://www.verbumdomini.sk/36-nedela-po-zoslani-sv-ducha-lk-1835-43/

Publikácie a pomôcky