Príhovor pre deti / Veríš?

CE-28 NE C

Na kraji mesta sa rozložil cirkus. Povrazolezec si natiahol vonku povraz a trénoval. Samozrejme, že sa hneď zišlo veľa zvedavcov a povrazolezec predviedol niekoľko krkolomných kúskov. Najlepší bol ten s fúrikom. Najprv ho previezol po lane z jednej strany na druhú prázdny. Diváci ho ocenili búrlivým potleskom. Keď sa utíšili, spýtal sa ich: "Veríte, že prejdem po lane aj s plným fúrikom?" Všetci nadšene vykrikovali, že mu veria. "Dobre," pokračoval, "a veríte, že v tom fúriku bezpečne odveziem dospelého človeka?" Pýtal sa ďalej povrazolezec. Diváci prikyvovali. Všetci mu verili. "Výborne. Tak kto si nastúpi ako prvý?" spýtal sa. A všetci zrazu stíchli. Možno mu neverili až tak, ako si to o sebe mysleli.*
V prvom čítaní sme počúvali záver rozprávania o Námanovi, aramejskom vojakovi, veliteľovi nepriateľskej armády, pohanovi, ktorý uveril, že ho uzdraví Boh Izraelitov. Aj keď, pravdupovediac, v jednej chvíli bol dosť sklamaný a skoro to vzdal. Pretože sa to nevyvíjalo presne tak, ako si to predstavoval. Čakal veľkolepé obrady a mocné zaklínania... A prorok ho iba poslal okúpať sa v rieke Jordán. Dokonca sa na neho ani neprišiel pozrieť, len mu to odkázal po sluhovi. Ale Nátan nakoniec uveril a urobil, čo sa od neho žiadalo. A bol uzdravený z malomocenstva.

Aj tí desiati z dnešného evanjelia urobili presne do bodky to, čo im Ježiš prikázal. Poslal ich ku kňazom, pretože tí boli kompetentní rozpoznať, že človek má, alebo nemá lepru. A ako tak k tým kňazom išli, zistili, že sú uzdravení.

A sme pri tej záludnej otázke: Veríš Ježišovi? Myslím, veríš tak, že urobíš, čo povie? Aj keď nerozumieš? Si ochotný sadnúť si do fúrika, v ktorom ťa prevezie po lane?

Nátan i tí desiati malomocní boli uzdravení možno preto, aby uverili Bohu. Tak sa na nich splnili slová dnešného žalmu: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 
Uzdravenie prišlo ako potvrdenie a posilnenie ich viery. Ty vieru už máš. Dokážeš veriť Bohu aj vtedy, keď ti vôbec nedáva to, čo žiadaš? Keď napríklad túžiš po uzdravení blízkeho a miesto toho sa jeho stav rapídne zhorší?
Verím, že tvoja viera je práve takáto. Viera človeka, ochotného sadnúť si do Ježišovho fúrika.

Z verzie na "detskej" omši...

Publikácie a pomôcky