Tri kroky

CR-27 UT

Dnešné biblické čítania majú svoju gradáciu. Najprv sme počúvame rozprávanie o obrátení Ninivčanov. Muselo to byť s nimi veľmi bledé, keď ku nim Boh poslal proroka jonášovského typu. Ale zabralo a Ninivčania sa "odvrátili od svojej zlej cesty." 
Nasleduje žalm, ktorý by mohol byť pokojne spevom Ninivčanov: "U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie." 
A evanjelium s dvomi ženami v hlavných úlohách. Kým Ninivčania sa odvrátili od zla, tieto ženy sú dobré. A vedú nás k ďalším dvom krokom. Prvý urobila Marta, ktorá prijala Ježiša do svojho domu. Druhý Mária, ktorá si vybrala ešte lepšie, totiž počúvala Ježiša.

Tri kroky:
1. Odvráť sa od zlej cesty, ak sa na takej práve nachádzaš.
2. Prijmi Ježiša do svojho domu i života, ak si to ešte nespravil. Ak áno, obnov svoje rozhodnutie.
3. Počúvaj Ježiša a poslúchaj ho na prvé slovo.

http://www.pottypadre.com/feast-of-st-martha/

Publikácie a pomôcky