Príhovor pre deti / Rebrík

CR-27 ST: Lk 11, 1-4

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa." A Ježiš im dal rovno rebrík do neba. Totiž v Modlitbe Pána je pár schodíkov, ktoré rozhodne do neba vedú. 
Najprv cieľ, kam chceme prísť: "Otče náš, ktorý si na nebesiach." To slovo Otec je tam dôležité. Lebo nie nebo je naším cieľom. Naším cieľom je Otec, ktorý je na nebesiach. Pri ňom sme doma.
A potom sú tu tie spomínané schodíky:
  • Ten najvrchnejší hovorí o niečom, čo sa stať: "Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi."
  • Ten pod ním je otázkou, či sme ochotní prijať všetko, čo nám Pán dáva: "Chlieb náš každodenný daj nám dnes."
  • Pod ním sa hovorí o odpustení: "Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom."
  • A ten najspodnejší hovorí o skoncovaní so zlom: "Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého."
Lenže my budeme po rebríku vystupovať, nie zostupovať. Naše poradie je nasledovné:
  • Skoncuj so zlom, aby s ním mohol aj Pán skoncovať. Prvý krok.
  • Odpusti a prijmi odpustenie. Druhý krok.
  • Prijmi každý deň všetko, čo ti Pán dáva. Aj keď máš chuť na rezeň a ono je to "len" trojdňový chleba. To je tretí krok. Tieto tri sú asi najťažšie. Ďalej to už pôjde skoro samo.
  • Staň sa. Urob tieto slová svojím mottom. Inak to isté vyjadruje aj slovo "amen".
________________
PS: Mali sme práve "školskú" omšu. A v kostole bol zastrčený starý rebrík. No nevyuži to:-) Aj keď jeden pri tom zistí, že niektorým prvákom ide písanie rozhodne lepšie, ako lozenie po rebríkoch. Ale nikto nespadol ;-).

Publikácie a pomôcky