O tlačenici

CR-30 ST

Pavol (prvé čítanie) má v tom jasno: "Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré... Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna." Tým, čo milujú Boha, slúži na dobré dokonca aj každé trápenie, ktoré ich postretne. Hoci to tak rozhodne nevyzerá. A keď sa nás to týka, určite to tak necítime.
Ale veríme a dúfame, že Pavol sa nemýli. Že je lepšie s odreninami zvládnuť tlačenicu prechodu úzkou bránou, než osamotene a pohodlne prechádzať širokými dverami, jednými, druhými, tretími... a na konci zistiť, že jeden celý čas smeroval von, mysliac si, že ide dovnútra. "Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von."

Publikácie a pomôcky