Nevlastni sám seba

CR-29 ST: Rim 6, 12-18

V každom z nás je silná túžba mať. Vastne jedna z prvých vecí, ktorú sa musíme už ako deti naučiť  je, že všetko mať nemôžeme. Nie len preto, že si to nemôžeme dovoliť, alebo že to patrí inému. Sú veci, ktoré nemôže mať, pretože sú pre nás priveľké. Napríklad taký nôž alebo zapaľovať sú priveľké pre malé dieťa, ale sú tak akurát pre dospelého. 
Je jedným zo znakov zrelosti, keď človek dokáže odmietnuť lukratívnu ponuku, aká sa neodmieta, pretože vie, že toto je pre neho priveľké. Nie zo strachu, že to nezvládne, ani z pohodlnosti alebo falošnej pokory. Asi ako keby ti niekto podaroval vrtuľník na každodenné dochádzanie do práce, aby si nemusel trčať v zápchach a ty ten dar zdvorilo odmietneš. Lebo vrtuľník proste nie je pre teba.

Prečo tento dlhý úvod? V prvom čítaní ma zaujala jedna Pavlova myšlienka: "Oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti."
Každý človek, my všetci sme príliš veľkí a vzácni na to, aby sme sa vlastnili. Niekde som videl taký slogan: "Vlastni sám seba." Ale to sa nedá. Si príliš vzácny na to, aby si mohol byť vlastnený sebou samým. A si zároveň príliš biedny na to, aby si vlastnil niečo tak vzácne, ako si ty.

Lenže my potrebujeme byť vlastnení. Lebo každá vec je vzácna práve tým, že je vzácna pre niekoho. Máš iba dve možnosti. Buď všetko to vzácne v tebe podvodným spôsobom postupne rozkradne hriech, alebo sa sám slobodne daruješ tomu, kto si ťa cení nad všetko.

Hriech je ako úlisný podvodník, skupujúci starožitnosti. Chce od teba vymámiť to najcennejšie, čo doma máš. Ošklbe ťa a ešte budeš mať pocit, že si urobil dobrý obchod. Chvíľu. Pavol pred ním varuje: "Nech nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti."

Alternatíva? "Oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti." Páči sa mi slovo oddať sa. Pripomína to totiž nevestu, ktorá sa oddá svojmu ženíchovi. A vo vzťahu k Bohu sme všetci nevesta.

Publikácie a pomôcky