Ako čítať Sväté Písmo: 1. Metóda Västerås

Västerskú metódu štúdia Biblie zostavil a vo švédskom meste Västerås v roku 1940 prvý krát použil  David Berglund. Pri čítaní biblického textu sa využívajú tri značky: otáznik, výkričník a šípka (?!→). Študujúci si označí otáznikom miesta, ktoré sú mu nejasné, vyvolávajú otázky alebo im nerozumie. Výkričníkom (alebo aj symbolom sviece) si označí miesta, ktoré mu prinášajú dôležité poznatky. Šípka (alebo krížik) na okraji označuje slová, ktorými sa cíti zasiahnutý, alebo ktoré ho zvlášť uvádzajú do vzťahu s Pánom. Výkričník teda označuje racionálnu oblasť, šípka emocionálnu. Otáznik sa týka tak jednej, ako i druhej. Metóda vhodná najmä pri štúdiu žalmov, pomáha totiž chápať obrazy a motívy. Oslovuje tak analytické i emocionálne stránky, a tak umožňuje prístup k textom na rôznych úrovniach.

Na stiahnutie: Prezentácia a metodika s textami a poznámkami.

Použitie metódy pri skupinovom stretnutí

Dĺžka stretnutia by nemala presiahnuť 90 minút. Treba dbať na presný začiatok i ukončenie. Vernosť téme je kľúčová, nie je vhodné odbočovať k veciam, ktoré presahujú tému stretnutia. Počas jedného stretnutia by mala byť preštudovaná celá kapitola biblickej knihy. Pri práci s kratšími pasážami chýba potrebný kontext a zvádzajú skupinu k prílišnému zameraniu na detaily.

Priebeh stretnutia:

 • 5 minút - Spontánna modlitba
 • 15 minút - Priestor na zdieľanie. Dovoľte účastníkom zdieľať sa s tým, čo zažil uplynulý týždeň, alebo čo objavili pri štúdiu Písma, čomu nerozumejú a podobne. Ak 15 minút nestačí, vráťte sa k zdieľaniu po stretnutí.
 • 10 minút - Každý v tichosti číta fragment pomocou metódy Västeras.
 • 15 minút - Zdieľanie a diskusia o objavených pravdách (!).
 • 15 minút - Zdieľanie a diskusia o tom, čo zasiahlo srdcia účastníkov ().
 • 25 minút - Priestor na diskusiu o otázkach a nejasnostiach (?).
 • 5 minút - Spontánna modlitba.

Po stretnutí (pre dobrovoľníkov, ktorí stále majú čas) sa môžete vrátiť k veciam, ktoré nebolo možné prediskutovať.

Využitie metódy pri súkromnej modlitbe

Očistenie a naplnenie. Pros Pána, aby ťa očistil a naplnil svojím Duchom.

 • Vyznaj pred Pánom svoje hriechy. Urob to s dôverou, že Boh odpúšťa hriechy tomu, kto uverí. S vierou prijmi odpustenie a vzdávaj zaň vďaky.
 • Stručne popros Boha, aby ťa naplnil svojím Duchom. Ver, že naplnenie Duchom Svätým je (ako všetko, čo Boh dáva) dar milosti, ktorý závisí od viery a nie od pocitov. Uver, že Boh ťa naplnil svojím Duchom a ďakuj mu za to.

Čítanie. Vyber si úryvok na čítanie. Prečítaj si pasáž dvakrát. Počas druhého čítania pridaj značky podľa tu uvedenej metódy. 

 • ! To, čo zasiahlo tvoj rozum, označ výkričníkom, alebo sviečkou (svitlo ti).
 • To, čo zasahuje tvoje srdce, označ šípkou (šíp).
 • ? Neznáme a neisté označ otáznikom. Sformuluj otázku a zapíš si ju. Potom si pod ňu zapíš aj odpoveď.

Modlitba. Vlož do modlitby čo, čo bolo predmetom tvojho štúdia.

 • ! Uctievaj Boha v každej zjavenej pravde. Ďakuj mu za to, či dal spoznať. 
 • Pros ho, aby ťa naplnil Duchom Svätým a posilňoval a viedol vo všetkom, čo si objavil.
 • ? Stretni sa s inými veriacimi a zdieľaj s nimi to, čo si objavil (!→) a čomu nerozumieš (?). Ak si členom malej biblickej skupiny, môžeš tak urobiť počas skupinového stretnutia. Ak nie, porozprávaj sa s niekým iným alebo mu napíš email. Zdieľanie s ostatnými veriacimi je Boží spôsob kresťanského rastu, ktorý sa uskutočňuje iba v Ježišovom tele (Cirkev). Nikdy nerastieme sami.

Práca s biblickým textom 1Kor 2,1-5

Modlitba

Pokánie. Pri spoločnom stretnutí sa pomodlíme úryvok zo Žalmu 51.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. (Žalm 51,3-13)

Vzývanie Ducha Svätého. Nasleduje spontánna modlitba s prosbou o naplnenie Duchom Svätým a vďakou zaň. Môžeme spojiť s piesňou Duchu Svätý príď.

Čítanie

Každý si v tichosti aspoň dvakrát prečíta stať 1Kor 2,1-5. Potom s ňou pracuje podľa predstaveného kľúča metódou Västerås.

Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. (1Kor 2,1-5)

Zdieľanie

Účastníci sa zdieľajú a diskutujú o objavených pravdách (!), potom o tom, čo zasiahlo srdcia účastníkov () a napokon o otázkach a nejasnostiach (?).

Modlitba

Spontánna modlitba vychádza z analyzovanej state a reflektuje hlavne ! a .


Na čítanie

Publikácie a pomôcky