Sú veci, ktoré sa neodkladajú...

CR-24 ST

Ráno som zapol počítač a ten na mňa hneď vypľul hlášku o tom, že je pripravená aktualizácia a že čo s tým budem robiť. Pripomenúť neskôr? Nainštalovať teraz? Môžem to ďalej odkladať. Ušetrím trochu času, no skôr alebo neskôr ma to celé dobehne... Sú veci, ktoré neznesú odklad.
Už pár dní pri liturgii čítame z Prvého Pavlovho listu Timotejovi. Pavol mu dáva rôzne inštrukcie o tom, ako viesť komunitu v Efeze, kde mladého Timoteja ustanovil za biskupa. 
Ale zrazu, približne v strede dlhého dopisu, má Pavol potrebu uistiť ho, že toto je dôležité: "Milovaný, toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy."  Tak dôležité, že to neznesie odklad, kým sa Pavol dostaví osobne.

Tak to je. To, "aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha," je aktualizácia príliš dôležitá na to, aby si ju odložil na neskôr. 
Ako aktualizovať? Skvelou príležitosťou sú farské misie (u nás na konci novembra), nejaký kurz o viere (u nás napríklad Objav Krista, začíname 30. septembra). Alebo trebárs také pozorné čítanie Listu Timotejovi. Nájdete ho napríklad tu, má len šesť kapitol a veľmi dobre sa číta.

Publikácie a pomôcky